Actualitate

Comunicat privind CARANTINAREA Orăștiei

todaymartie 27, 2021 5273 6

Background
share close

 

Măsura intră în vigoare de DUMINICĂ, 28 martie, ora 8:00

COMUNICAT

PRIVIND CARANTINAREA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE 

 

Prin hotărârea nr. 49 din 27.03.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență-Hunedoara solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii privind instituirea măsurii de carantinare zonală, începând cu data de 28.03.2021, ora 08:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Orăștie, județul Hunedoara.

 

     În această localitate incidența cazurilor confirmate cu infecție SARS COV 2 în ultimele 14 zile depășește 6/1000 locuitori iar analizele de risc epidemiologic, efectuate de specialiștii Direcției de Sănătate Publică Hunedoara și ai Institutului Național de Sănătate Publică, arată că se impune măsura carantinării.

 

Prevederile hotărârii nr. 49 a C.J.S.U. adoptată astăzi sunt: 

Art. 1 (1) –  Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantinare zonală, începând cu data de 28.03.2021, ora 08:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Orăștie, județul Hunedoara.

           (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin (1) este delimitat de următoarele  coordonatele geografice

 • 45°52’24.3″N 23°12’38.3″E
 • 45°50’43.2″N 23°12’51.0″E
 • 45°49’28.2″N 23°11’33.3″E
 • 45°50’29.7″N 23°09’41.0″E
 • 45°51’46.6″N 23°11’23.0″E

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată la art. 1, alin. (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice pe drumurile europene, naționale, județene și comunale. 

 

Art. 3. (1) Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

(2) În perioada 03.04-04.04.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20.00-02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

(3) În data de 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 18.00-22.00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

 

Art. 4. Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
 3. în intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 4. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 5. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 5,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;
 6. c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 7. d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 8. e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
 9. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 10. g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 11. h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 12. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
 13. j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 14. k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;
 15. l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
 16. m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 17. n) participarea la activităţi religioase;
 18. o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 19. p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
 20. q) deplasarea elevilor în vederea participării la simulările pentru examenele naţionale, având în vedere faptul că în perioada 22-31.03.2021 se desfăşoară simulările pentru evaluările naţionale 2021 şi examenele naţionale de bacalaureat 2021;
 21. în intervalul orar 20,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) şi o);
 22. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
 23. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
 24. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
 25. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
 26. d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 27. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 28. f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 29. g) urgenţe medicale;
 30. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere din anexa 1 sau olograf ( de mână), completată în prealabil;
 31. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,  declaraţia pe propria răspundere din anexa 1 sau olograf ( de mână), completată în prealabil;
 32. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art. 4, pct. 4, data completării şi semnătura;
 33. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staţionarea în localitate;
 34. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţă populaţiei prin mass-media a acestei măsuri;
 35. slujbele religioase cu caracter colectiv se desfăşoară în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;
 36. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se desfăşoară în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);
 37. este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
 38. slujbele religioase care se vor desfăşura în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;
 39. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
 40. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, după caz;
 41. în interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:

 1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
 2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;
 5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
 6. organizarea cu public în spaţii închise şi deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, cinematografelor, activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment;
 7. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
 8. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi a talciocurilor;
 9. 9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.

 

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, până la ora 18.00 pe întreaga durată a săptămânii.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. 

(3) Prin excepție de prevederile art. 6, alin. (1), în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 (4) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

(5) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 7 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.

(6) Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

(7) Agenţii/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcţii şi bricolaj îşi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică.

 

Art. 7. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a maximum 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:

 1. a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
 2. b) pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;
 3. c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi cel mult egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
 4. d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.

 

Art. 8  În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 19/2021 şi Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, cursurile de învăţământ se vor desfăşura în municipiul Orăștie, judeţul Hunedoara, doar în sistem online.

 

Art. 9  Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara va întreprinde următoarele:

 1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
 2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice, la un interval de 48 de ore, şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
 3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
 4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.

 

Art. 10  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara“  al județului Hunedoara asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

 

Art. 11 Asigurarea ordinii publice se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara sau Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, după caz;

 

Art. 12 Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara (CJCCI) pentru transmiterea la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii ordinului comandantului acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală pentru municipiul Orăștie, județul Hunedoara.

 

Art. 13 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situații de Urgența, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetului Local pentru Situații de Urgență Orăștie, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 

Hotărârea nr. 49 din 27.03.2021, aprobată în unanimitate este semnată de 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. HUNEDOARA

PREFECT,

CĂLIN – PETRU MARIAN

 

      

 

Scris de radio color

Rating

Postari anterioare

Actualitate

ULTIMĂ ORĂ. Autoritățile schimbă macazul. Noile restricții se aplică de DUMINICĂ

Autoritățile s-au răzgândit. Noile măsuri se vor aplica începând de duminică Orăştienii nu vor mai putea ieși din casă fără declarație după ora 20:00, în weekend, începând de duminică. Noi restricții au fost adoptate ieri printr-o Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Documentul prevede reducerea programului magazinelor și restricționarea circulației persoanelor în zonele cu rată de infectare crescută. Inițial, autoritățile județene au comunicat pentru Radio Color faptul că restricțiile vor fi aplicate de sâmbătă, însă în urma reanalizării situației […]

todaymartie 26, 2021 2024 5 7

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

0%