Actualitate

Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad“ – oferta educațională pentru o nouă generație

todayaprilie 12, 2021 1349 4 5

Background
share close

Viziune europeană și învățământ de calitate

Învățământul orăștian a trecut în decursul timpului prin numeroase transformări. De la școala ce se făcea în sânul Bisericii și până la sălile de clasă dotate astăzi la cele mai înalte standarde, elevii orăștieni au avut ocazia să calce pe urmele unor mari personalități marcante ale zonei. Tot acest proces educațional nu ar fi fost posibil fără cadre didactice dedicate și instituții de învățământ cu viziune.

Una dintre școlile care se regăsește în descrierea de mai sus este Școala Gimnazială ”Doctor Aurel Vlad“. Pe porțile instituției au intrat zeci de mii de elevi, generații întregi de oameni ce au crescut sub ochii unor dascăli dedicați și profesioniști.

Mentalitate europeană și viziune spre viitor. Cu acest crez defilează cei ce reprezintă instituția orăștiană. Atunci când intri prima oară în contact cu școala ”Dr. Aurel Vlad“ nu poți să nu observi grija pe care cei ce se ocupă cu mândrie de instituție o poartă elevilor, acest aspect făcându-și simțită prezența nu doar în ceea ce ține de orele de curs, ci în tot contextul școlar. De la cabinete dotate la cele mai noi standarde, biblioteca ce găzduiește toată documentația necesară elevilor, laboratoare, până la sala de sport multifuncțională și curtea frumos îngrijită.

Şcoala şi Biserica sunt stâlpii pe care se reazimă trăinicia unui popor. Ele trebuie să păstreze axa virtuală a intereselor statului şi să se confrunte cu scopul şi aspiraţiile neamului; de aci şi rolul lor de apărare, de stăvilar împotriva tuturor curentelor de destrămare naţională, de strajă neadormită la păstrarea şi apărarea patrimoniului naţional.

Dr. C. Anghelescu – Ministrul Instrucţiunei Cultelor şi Artelor (1934)

După acest motto se ghidează profesorii școlii, oamenii care le insuflă elevilor dragostea pentru cunoaștere și frumos.

Oferta educațională 2021-2022

Pentru ca firul epic al poveștii să nu poată fi întrerupt, noii elevi ce vor îmbrățișa colectivul școlii, prin părinți și reprezentanți, sunt invitați să consulte oferta educațională, privind înscrierea elevilor în clasele pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022.

Înscrierea elevilor are loc până în data de 28 aprilie 2021.

Pentru anul școlar 2021-2022, oferta educațională a Școlii Gimnaziale ” Dr. Aurel Vlad” este următoarea:

• în sistem tradițional:
– cu predare în limba română : 3 clase ( 66 elevi)

• în alternative step by step:
– 2 clase ( 44 elevi)

• în sistem simultan:
a) cu predare în limba română: 0,5 clase
b) cu predare în limba maghiară: 0,5 clase
c) cu predare în limba rromani : 0,33 clase

Informații suplimentare:

0254/241166

[email protected]

Pentru a accesa site-ul școlii, click AICI. 

 

Director: Prof. Mirela Susan 

Dr. Aurel Vlad, un simbol al comunității

Născut pe plaiuri orăştiene, la 25 ianuarie 1875, la Turdaș, lângă Orăștie, Aurel Vlad reprezintă un simbol de credinţă şi dăruire pentru tot ce înseamna să fi român. Prin mama sa, era nepot al lui Gheorghe Barițiu. Elev eminent al Colegiului ”Kun” din Orăştie, parcurge mai apoi studiile de drept la Budapesta, unde obţine în 1899 titlul de doctor la Universitatea din Budapesta. A profesat ca avocat în Deva și Orăștie. Participând la alegerile parlamentare, Aurel Vlad, a pătruns ca deputat în Parlamentul de la Budapesta, în anul 1903 în urma victoriei asupra candidatului oficial al guvernului, la Dobra. La 16 octombrie 1905 se căsătoreşte cu Anuţa Iancu Adamovici din Bobâlna. Participă financiar la tipărirea unor broșuri și cărţi de popularizare a descoperirilor ştiinţifice ale începutului de veac. Actul Unirii de la 1 Decembrie 1918 este susținut material de Dr. Aurel Vlad prin împrumuturile foarte mari pe care le face la Banca Albina din Sibiu şi Victoria din Arad, ipotecându-şi moşia.

La 2 decembrie 1918 s-a format Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria, cu ocazia primei şedinţe Aurel Vlad a fost ales şef al Resortului de Finanţe datorită faptului că între liderii politici ai momentului el era unul dintre cei mai experimentaţi în domeniul finanţelor. A fost al doilea director al Băncii „Ardeleana” și director și proprietar al ziarului „Solia Dreptății” din Orăștie.

La 12 octombrie 1918 la Oradea are loc întrunirea conducerii Partidului Naţional. Au fost prezenţi: Aurel Vlad, V. Goldiş, Ș. Cicio-Pop, A. Lazăr, T. Mihali, A. Vaida-Voievod, N. Ivan şi I. Ciordaş. Declaraţia însemna de fapt proclamarea dreptului inalienabil al naţiunii române la deplina viaţă naţională. Această hotărâre mai însemna proclamarea dreptului naţiunii române la autodeterminare, echivalând cu o despărţire a Transilvaniei de Ungaria.

Viaţa i-a fost tumultuoasă, adunând nu numai izbânzi ci şi înfrangeri. Iuliu Maniu îl elogia pe Aurel Vlad în unul din discursurile sale: „Aurel Vlad a avut o uriaşe parte în renaşterea poporului român din Ardeal şi Banat, iar opinia publică din vechiul regat a avut ocazia să-l cunoască mai bine. El a fost cel mai puternic şi cel mai mare propagator al democraţiei şi a regimului parlamentar pe vremuri. Aurel Vlad a dat întotdeauna un imbold nou vieţii naţionale şi a aplicat acestei vieţi directive noi, mai bune şi mai pline de bărbăţie” – Solia dreptăţii, 15 ianuarie 1934.
Prin felul său de viaţă, prin faptele sale, Dr. Aurel Vlad este un simbol de civism, de luptă pentru dreptate şi adevăr. Toate eforturile depuse de acest mare român vin să demonstreze încă o dată că moştenirea străbunilor s-a transmis nealterată peste veacuri şi că sufletele mari sunt nestemate ale trăiniciei acestui neam. Pentru activitatea politică până în 1944, drept recompensă, Dr. Aurel Vlad a fost decorat de Regele Carol al II-lea cu Ordinul Ferdinand I pentru activitatea sa în 1931, apoi a primit „Marea Cruce a Coroanei României”, Medalia „Vulturul României Comandor II” precum şi alte decoraţii române şi străine, iar cu ocazia zilei de 10 mai 1931, Măria Sa Regele Mihai I i-a conferit „Serviciul credincios în grad de mare ofiţer“.

Prigoana comunistă este înteţită prin intermediul nou înfiinţatei Securităţi, astfel că în 5/6 mai 1950, Aurel Vlad a fost arestat de Securitatea din Sibiu, bolnav, la vârsta de 75 de ani, pentru vina de a fi fost membru al Consiliului Dirigent şi ministru naţional-ţărănist. Tot în acest an a fost deposedat de toate bunurile sale, fiind dus la închisoarea din Sighet pe 7 mai, fiind „internat” pe timp de 24 luni. Intrat în calvarul închisorilor comuniste acest erou al luptei naţionale a românilor transilvăneni a murit în 2 iulie 1953 în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei, fără a i se putea identifica mormântul.

Toate eforturile depuse de acest mare român vin să demonstreze încă o dată că moştenirea străbunilor s-a transmis nealterată prin veacuri şi că sufletele mari sunt nestemate ale trăiniciei acestui neam. În august 1999 la Aniversarea a 775 de ani de atestare documentară a Orăştiei i se acordă post-mortem Diploma de Cetățean de Onoare al municipiului, iar în anul 2000 Şcoala Generală nr.1 din Oraştie devine Şcoala Generală ”Dr. Aurel Vlad”.

Școala orăștiană, născută în sânul bisericii

Primele menţiuni privind existenţa unor învăţători la sate şi a două şcoli săteşti în ţinutul Orăştiei sunt semnalate în documente oficiale din 1334. Ca şcoli cu caracter românesc, în secolele următoare documentele atestă: “Pe lângă şcoala de la Hunedoara 1725, alta era la Orăştie, desigur tot românească, unde printr-un act din 1731 orăştienii spun despre popa lor Constantin că ei l-au adus ca dascăl cu mult înainte, şi prin chivernisirea şi cheltuiala noastră s-a preţuit.”

În secolul al XVIII-lea se aminteşte o altă şcoală cu limba de predare românească: “Pe lângă biserica din Orăştie la 1774, Simion diac ţinea școală românească cu cei 43 de copii ai credincioşilor din parohie.” În acelaşi secol se mai semnalează: “Prin măsurile luate după răscoala din 1784, curtea şi guvernul autorizează, în 1786, înfiinţarea unui număr de 8 şcoli “de stat” ortodoxe subvenţionate din fonduri oficiale. Localităţile au fost hotărâte de episcopul Nichitici, directorul şcolar ortodox Dimitrie Eustatievici, în înțelegere cu directorul principal Martonfi. S-au ales acele localităţi “mai mari” unde şcoli româneşti (bisericeşti) se aflau mai demult: Avrig, Braşov, Cernatu, Făgăraş, Orăştie, Sălişte, Turgheş şi Sad”.

Începând cu secolul al XIX-lea, documente privind învaţământul românesc în Orăştie devin mai bogate în date şi informaţii: “Cele mai vechi urme de şcoală româneasca aici în Orăştie, sa pomenesc de cei bătrâni, anii 1848 şi următorii. În timpul acesta face pe învăţătorul Gheorghe Popovici, poreclit Ghiţu-dascălul. Din lipsă de edificiu, el ținea prelegeri când ici, când colea, precum putea să-şi închirieze local pentru şcoală. Şcoala era particulară – înfiinţată pe barbă proprie – după obiceiul de atunci”. Şcoala lui Ghiţu-dascălul era vecină cu biserica din drumul ţării (actuala biserică cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”).

Foto:

Arhivă Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad”

Călin Jorza

 

Scris de radio color

Rating

Postari anterioare

Actualitate

Prefectul județului Hunedoara a anunțat propunerea de ridicare a CARANTINEI la ORĂȘTIE

Orăștienii ar putea să scape de măsura carantinei de la începutul săptămânii viitoare În acest sfârșit de săptămână se împlinesc două săptămâni de când municipiul Orăștie se află în carantină zonală. Măsura a fost adoptată începând cu data de 28 martie, ordinul de carantinare fiind publicat în Monitorul Oficial două zile mai târziu. Astfel, intrarea în vigoare a măsurii în data de 30 martie face ca marți, 13 aprilie, să […]

todayaprilie 9, 2021 2500 2

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

0%