Social

Azi, 142 de candidați au trecut prin examenul de definitivat

todayiulie 19, 2023 144

Background
share close

Azi, a avut loc proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ, susținut de 142 de candidați în centrul de examen organizat la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva.

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoarqa informează că examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde două etape:

  • etapa I, eliminatorie – constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

 

La nivelul județului Hunedoara, dintre cei 151 de candidați înscriși la începutul anului școlar la 30 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 142 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea stagiului de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Foarte bine” sau „Bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro și la avizierele centrelor de examen.

 

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.

 

Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 26 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 1 august 2023.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

 

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

 

Disciplinele de examen la care s-au înscris candidații din acest an, în județul Hunedoara, sunt:

Disciplina de examen Nr. candidați
AGRICULTURA – HORTICULTURA 2
ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) 1
BIOLOGIE 2
COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 1
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 11
EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE 3
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) 4
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
GEOGRAFIE 1
ISTORIE 2
LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 46
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 8
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 3
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MODERNA 1
LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA, LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI UNIVERSALA PENTRU COPII, MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII MAGHIARE MATERNE / COMUNICARII IN LIMBA MAGHIARA MATERNA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR 1
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 5
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) 25
MATEMATICA 4
MECANICA 2
MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 5
RELIGIE ORTODOXA 3
RELIGIE PENTICOSTALA 3
TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
TURISM (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
TURISM SI SERVICII 1
ZOOTEHNIE 1

 

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-urile:

  • edu.ro
  • http://forum.isj.hd.edu.ro/viewforum.php?f=141&sid=4237b6c4d4e5dbfda90ea70e79a670ca

 

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara

 

 

 

 

 

Cosmina Prața

Scris de radiocolor

Rating

Postari anterioare

Actualitate

Doar 44,98% dintre candidații la titularizare au luat notă peste 7

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2023 (înainte de contestații) Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2023 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate pe 18 iulie, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro. Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba […]

todayiulie 19, 2023 52

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

0%